ASP2053粉末高速钢对应国际型号

百科知识 2022-11-16 13:38:46
 ASP2053  法国埃赫曼ASP2053粉末高速钢标准ASP  ASP2053化学成分:  碳 C:2.48  铬 Cr:4.20  钼 Mo:3.10  钨 W:4.20  钴 Co:-  钒 V:8.0  硬度(HB):  软退火:300  冷轧或拉拔:340  特性与应用:高钒牌号,用于需要高耐磨性的应用。  【高速钢型号】  高速钢(芬可乐)M2,M3,M4,M1,M7,M35,M36,M41,M44,M6,M30,M33,M34,M42,M43,M46,M47,M10,T1,T2,T4,T5,T6,T15  高速钢()SKH51,SKH52,XVC5,XVC11,SKH58,SKH10,SKH55,SKH56,SKH57,SKH59,SKH3,SKH4,SKH4A,SKH4B,SKH5,SKH2,HAP5R,HAP10,HAP40,HAP50,HAP72,SKH40,YXM1,SKH53,SKH54,YXM2,YXM3,YXM4,XVC3,YXMT,YXM7,YXM34,YXM42,YXM60,YHX2,YXH3,YXH4,YXR3,YXR3,YXR7  德国高速钢(撒斯特)  1.3343,1.3340,1.3344,1.3342,1.3348,1.3333,1.3243,1.3245,1.3246,1.3207,1.3202,1.3255,S6-5-2,S6-5-2S,S6-5-3,SC6-5-2,SC6-5-2S,S2-9-2,S3-3-2,S6-5-2-5,S6-5-2-5S,S7-4-2-5,S10-4-3-10,S12-1-4-5,S18-1-2-5  瑞典高速钢(一胜百)  ASP23,ASP30,ASP50,VANADIS 4,VANADIS 6,ASP60,VANADIS 10,VANADIS 40  英国高速钢(英国钢铁)  BM2,BM15,BM34,BT1,BT2,BT4,BT5,BT6,BT15,BT20,BT21,BT42  法国高速钢(于齐诺尔)  4301,4302,4360,4361,4371,4372,4373,4374,4375,4376,4441,4442,4475,4151,4161,4171,4175,4176,4201,4203,4271,4275  高速钢  W18Cr4V,W18Cr4VCo5,CW6Mo5Cr4V2,W6Mo5Cr4V3,CW6Mo5Cr4V3,W2Mo9Cr4V2,W6Mo5Cr4V2Co5,W7Mo4Cr4V2Co5,W2Mo9Cr4VCo8,W9Mo3Cr4V,W6Mo5Cr4V2AL,W18Cr4V2Co8,W12Cr4V5Co5,W6Mo5Cr4V2,W9Mo3Cr4V,4WMo3Cr4VSi  高速钢  HS6-5-2,HS6-5-2C,HS6-5-3,HS6-5-3C,HS6-6-2,HS6-5-4,HS6-5-2-5,HS6-5-3-8,HS10-4-3-10,HS2-9-1-8,HS0-4-1,HS1-4-2,HS18-0-1,HS2-9-2,HS1-8-1,HS3-3-2