skh51化学成分-skh51硬度-skh51是什么材质

百科知识 2021-06-01 07:21:01
 化学成份(只供参考)
 
    :碳C0.85
 
    硅Si0.30
 
    锰Mn0.30
 
    铬Cr4.00
 
    钨W6.30
 
    钒V1.80
 
    钼Mo5.00
 
    力学功能
 
    比较规范:AISI M2
 
    出厂状态:退火至HB255
 
    用处:冷冲模,压花模,冷成型滚轴,切削东西,铰刀、钻头、丝锥、冲头等。铸造∶100℃-900℃。
 
    退火∶加热至800℃—850℃,在此温度中逗留2—4小时,在炉中任其渐冷。
 
    淬火∶先预加热至550℃—600℃。次加热至950℃,再加热至:1。220℃—1250℃;2。200℃-1230℃。在油中淬硬,但油温有必要先保温40℃—60℃(一般东西;行式杂乱式需要韧性之东西。)。回火:加热至550℃—570℃,此温度中逗留,然后在静止空气中冷缺,回火应在二次完成。
 
    硬度∶ HRC63以上。