skh51是什么材质-东莞skh51

百科知识 2021-06-01 07:22:31

    SKH-51,别号高速钢,又叫风钢或锋钢,意思是淬火时即使在空气中冷却也能硬化,而且很尖利。它是一种成分杂乱的合金钢,含有钨、钼、铬、钒、钴等碳化物构成元素。

中文名SKH-51别 称高速钢类 型成分杂乱的合金钢构成元素钼、铬、钒、钴